Sıcak Su Sayacı: her kullanıcı gibi sizde faturalarınızın doğru hesaplanmasını, zamanında faturalandırılmasını ve sıcak su sayaçlarınız okuyan şirketin iletişime geçilmesinde kolaylık istersiniz. Sayaç Okuma olarak sıcak su sayacı okuma işlemi kolay ve pratik bir işlemdir. Önemli olan süreç hesaplama ve faturalandırmadır.

Yardımcı olabildiğimiz konular:

 • Sıcak su sayacı fiyatları
 • Sıcak su sayacı okuma
 • Sıcak su sayacı faturalandırma
 • Sıcak su sayacı gider paylaştırma
 • Sıcak su sayacı ürün tedarik
 • Sıcak su sayacı projelendirme
 • Sıcak su sayacı hesaplama
 • Sıcak su sayacı değiştirme
 • Sıcak su sayacı kalibrasyonu
 • Sıcak su sayacı endeks hesaplama
 • Sıcak su sayacı kontrol
 • Sıcak su sayacı projelendirme

Siteler, toplu konutlar, iş merkezleri veya rezidanslar gibi merkezi sistem kullanan alanlarda sıcak su sayacı kullanımı olabilir ve tüketiciler ortak sayaçtan çıkan ana kullanım bedeli, kullandıkları ölçüde ödemesi gerekir. Bu paylaştırma işleminde hesaplama yöntemleri kanunlarla belirlenmiş olup şirketimiz sıcak su sayaç okuma işleminde yasalara uygun hareket etmektedir. Kat malikleri kullanım bedeline itiraz hakkı her zaman vardır. Önemli olan ana sayaca gelen bedelin toplam bedelinin doğru olarak bölüştürülmesidir. Hesaplama ve faturalandırma uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.